startup

Nhân sự startup cần những tố chất quan trọng nào?

Điều tốt nhất cho bạn là tuyển được một nhóm có tiềm năng trở thành CEO, những người hiểu được toàn thể công việc kinh